Wapenfeiten

Enkele wapenfeiten van het GPKL sinds de oprichting  in 2006:
 

Huisaansluitingen van riolering en straatkolken zijn buiten de registratieverplichting van de WION gehouden. Daarmee heeft GPKL gemeenten 1  miljard euro weten te besparen!

Samen met de VNG heeft GPKL de integrale modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen doen verschijnen.

GPKL was initiatiefnemer van Uniformering van praktische landelijke afspraken: de good practices (met Netbeheer Nederland, VEWIN, Groep Graafrechten/KPN, NEN en CROW).

GPKL heeft praktische richtlijnen opgesteld m.b.t. overeenkomsten voor en aanleg van glasvezelnetwerken en volgt nauwgezet innovatieve ontwikkelingen m.b.t.aanleg.

GPKL is gemeenten behulpzaam bij het versterken van hun regierol in de ondergrond.

GPKL brengt de gemeentelijke stem in op landelijke overlegplatforms zoals COB en KLO, vaak mede namens de VNG en Stichting RIONED.

Nadeelcompensatie is door GPKL op de landelijke agenda gezet, waarmee een uniforme publieke verlegregeling dichterbij lijkt te komen.

De jaarlijkse actualisatie van herstraattarieven wordt verzorgd door GPKL.


Samen sterker

Het wordt steeds drukker in de ondergrond. En er is voor gemeenten nog veel te winnen, vooral ook in financieel opzicht. Daar komen we alleen verder mee met steun van onze leden. Samen staan we sterker!

Het GPKL nodigt haar leden uit om het bestaan van het GPKL, en haar wapenfeiten, onder de aandacht te brengen van collega's bij andere gemeenten, met behulp van de flyer.
 


 
Terug naar top