Modelverordening

FACTSHEET

Integrale Modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2015
 
Het GPKL en de VNG hebben een integrale modelverordening kabels & leidingen opgesteld - een publiekrechtelijke regeling voor alle kabels en leidingen. De eindversie is gepubliceerd middels een VNG-ledenbrief. De modelverordening is tevens beschikbaar in word.
 
Inhoudelijke toelichting
 
 Voor GPKL-leden is een document opgesteld ter onderbouwing van gemaakte keuzes.
Het is opgesteld in de vorm van een Q&A-blad. Dit betreft een service exclusief voor GPKL-leden. 
 
Totstandkoming en reikwijdte
 
De modelverordening kabels & leidingen betreft een model voor gemeentelijke regelgeving (vast te stellen door de gemeenteraad) voor werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met het aanleggen, instandhouden en opruimen van ALLE kabels en leidingen. Met het gebruik ervan, wordt meer uniformiteit gecreëerd en worden transparante procedures gehanteerd.
 
Het eindconcept van de modelverordening is voorgelegd geweest aan en besproken met het Platform Netbeheerders. Dit leidde tot laatste puntjes op de i. De delegatie van het Platform Netbeheerders concludeerde na afloop van het overleg, tevreden te zijn met deze modelverordening.
 
In de modelverordening is overigens niets geregeld m.b.t. verleggingskosten / nadeelcompensatie; daartoe bewandelt het GPKL (waar mogelijk gesupport door andere beheerders van de ondergrond) een ander (politiek) spoor. Meer daarover is te lezen in de factsheet verlegregeling.
 
Good practices
 
Naast publicatie van de modelverordening is tevens een overzicht gepubliceerd van de beschikbare landelijke Good Practices m.b.t. kabels en leidingen.  
Voor uw handboek k&l is het beslist nuttig om deze Good Practices te gaan gebruiken. Het landelijke draagvlak is er immers al. In de toelichting op de modelverordening is de mogelijkheid daarom meteen aangereikt om te verwijzen naar het gebruik van deze good practices. 
 
 
Lees ook het artikel in Stadswerk Magazine
Terug naar top