Scope

 
Na satellietsteden en Vinexwijken kwam stedelijke verdichting op de ruimtelijke ordeningsagenda. Ongeveer éénderde van het toekomstige bouwvolume moest binnen het bestaande stedelijk gebied ontwikkeld worden.
Daarbij werd/wordt in 15 jaar circa 100.000 km aan kabel- en leidingwerk de grond in gebracht ter uitbreiding van de bestaande data-, energie- en nutsvoorzieningen. Dit staat nog los van nieuwe buisleidingen voor duurzame energiesystemen als stadsverwarming, koude-warmteopslag en dergelijke. En vergeet ook de implicaties van elektrisch rijden niet.
 
Vooral in het stedelijk gebied ontstaan plaatselijk ruimtelijke conflicten rond het inpassen van kabel- en leidingsystemen in de beschikbare ondergrondse ruimte. Bestaand en toekomstig kabels- en leidingtransport zal hiervan de nodige gevolgen ondervinden. Nieuwe technologieën en andere financieringsconstructies kunnen mogelijk verlichting bieden.
 
Tegelijkertijd moet geanticipeerd worden op grootschalige vervanging/sanerings-operaties van verouderde netwerken in na-oorlogse woonwijken. De piek hiervan wordt verwacht binnen 5 jaar.
 
Rol GPKL
 
Het GPKL wil voor haar leden - in goed overleg met alle stakeholders - een rol spelen in het behartigen van de gemeentelijke belangen in het kielzog van deze ontwikkelingen, bezien vanuit het perspectief van het beheer van de openbare ondergrondse ruimte.

Bestuurlijke aandacht
 
Het GPKL heeft in 2016 een factsheet specifiek voor de doelgroep bestuurders ontwikkeld. Aanleiding is de wens van het GPKL-bestuur om meer bekendheid te geven aan (het belang van) ons werkterrein bij gemeentelijke bestuurders. Daar ontbreekt het nog wel eens aan.

 
Terug naar top