Kengetallen

Er ligt meer in de grond dan u wellicht denkt!
 

Globale kengetallen (uit diverse bronnen) van de meest voorkomende netwerken (in km):

 • Telecom (koper) tracé-km          255.000
 • Telecom (glasvezel) tracé-km    250.000
 • Telecom (CAI)                            150.000
 • Elektriciteit (laag & middensp.)  326.000
 • Gasdistributie                            121.000
 • Buisleidingen olie/chemie etc.        3.500
 • Waterleiding                              116.500 
 • Riolering (vrij verval)                    80.000
 • Riolering (mechanisch)                 16.000
 • Afvalwatertransportleiding          13.000
 • Drainage                                    415.000
 • Gastransport (hogedruk)             12.000
 • Bulktransport (industrieel)             5.000
 • Stadsverwarming                           8.000
 • Warmtetransportnetten                 5.000
 • Huisaansluitingen                       150.000
 • Openbare verlichting                  155.000
 • Verkeersregelinstallaties              15.000

Totaal:                                    circa 2.000.000 km

Schattingen van de totale vervangingswaarde hiervan lopen uiteen van 100 tot 300 miljard euro (bronnen: Bouwrecht, KLIC en Netbeheer Nederland). Het gaat dus ergens over.
 
 
 
Terug naar top