Tarieven

 
FACTSHEET  (beknopte versie)
 
Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her)straatwerkzaamheden
 
Laatst bijgewerkt:  4 december 2017

Inhoudelijke beschrijving

De 'Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-)straatwerkzaamheden' is tot stand gekomen in goed overleg tussen koepels van nutsbedrijven en de VNG. Zij heeft betrekking op (her)straatwerkzaamheden met dien verstande dat de (her)straatactiviteiten dienen voort te vloeien uit door nutsbedrijven verrichte werkzaamheden aan hun leidingenbestand in gemeentegrond.

In de rekenmethodiek worden tarieven vastgesteld voor graafwerkzaamheden in berm, gazon, open bestrating en asfalt. De richtlijnmethodiek is transparant en marktconform. Transport-, loon- en materiaalkosten uit de GWW sector vormen de basis voor de herstel-, onderhoud- en beheertarieven. Omdat het graven de levensduur van de openbare ruimte verkort, berekent de methodiek ook degeneratiekosten. De hoogte daarvan is afhankelijk van het percentage slechte bodem in de gemeente. Dit percentage stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) vast op basis van de “Maatstaf bodemgesteldheid 2001”.

Deze Leidraad kan ook worden toegepast voor nutsbedrijven buiten Noord-Holland.

Stand van zaken en ontwikkelingen
Betrokkenheid GPKL 
Tools

 

Stand van zaken en ontwikkelingen

Veel gemeenten in Nederland passen de Leidraad-tarieven toe met eigen aanvullingen.

Sommige gemeenten wensen één gezamenlijk tariefstelsel voor alle kabel- en leidingbedrijven. Om dat mogelijk te maken, moeten de verschillen tussen de VNG-richtlijn "Tarieven (Graaf)werkzaamheden telecom" en de Leidraad worden overbrugd.
 
De verschillen tussen beide stelsels (Leidraad versus Richtlijn). Sterretjes zijn geplaatst bij de grootste verschilpunten, die bij samenvoeging van de stelsels overwonnen zouden moeten worden. Samenvoeging wordt m.b.t. leges zelfs onmogelijk als er sprake is van privaatrechtelijke overeenkomsten (waarin staat dat er geen extra kosten in rekening mogen worden gebracht).

Betrokkenheid GPKL

Nutsbedrijven en gemeenten in Noord Holland stellen jaarlijks de tarieven vast; het GPKL verzorgt de publicatie ervan op deze webpagina.  Elk jaar in december zullen de nieuwe tarieven hier worden gepubliceerd. 
 
 
Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her)straatwerkzaamheden
Naheffing 2017: niet aan de orde
Straatwerktarieven 2018 Noord-Holland - rekenprogramma (let op: macro's inschakelen!)
Instructie voor het printen van de straatwerktarieven
Loon- en materiaalkosten uit de GWW-sector
Transportkosten worden berekend volgens CBS leasekosten
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar top