Leges: ook voor kosten van handhaving, toezicht en controle van kabels en leidingen-werkzaamheden?

Dit ligt genuanceerd; hier bestaan misverstanden over. Daarom heeft GPKL een factsheet opgesteld waarin wordt toegelicht wat wel en niet kan over leges.