Graafschadecijfers 2020 vragen om actie

Jaarlijks publiceert het Agentschap Telecom (Toezichthouder), de graafschadecijfers in een infographic. De infographic over 2020 laat zien dat het aantal graafschades in 2020 relatief met 10% is gestegen. De hele graafketen krijgt tot 1 januari 2022 de tijd om te voldoen aan de eigen normen om zorgvuldig te graven! Deze zijn vastgelegd in de CROW 500.

Het belang om zorgvuldig te graven neemt toe

De komende jaren zal het aantal graafbewegingen stijgen wegens maatregelen voor de energietransitie, klimaatadaptatie en de uitrol van 5G. De toezichthouder concludeert dat de graafketen, vertegenwoordigd door het Kabel en Leiding Overleg (KLO), er in is geslaagd om gemeenschappelijk de richtlijn CROW 500 voor de inrichting van een zorgvuldig graafproces op te stellen. Maar het doorvoeren in de praktijk van deze richtlijn, die sinds 1 januari 2017 van kracht is en waarin beschreven staat wat een zorgvuldig graafproces is, is nog onvoldoende gelukt.

Infographic

Deze infographic met graafschadecijfers is gebaseerd op door de netbeheerders gemelde schades aan hun netten. Helaas geven de graafschadecijfers over 2020 geen positief beeld over de inspanningen van de graafketen om vermijdbare schades te voorkomen. Sterker nog, de kans op graafschade is ten opzichte van 2019 licht toegenomen. Terugkijkend naar de cijfers van de afgelopen 5 jaar (zie download) lijkt het of de graafketen er wel in slaagt om de kans op graafschade te stabiliseren, maar is van de verwachte trendbreuk geen sprake. In meer dan 30% van de graafschades wordt aangegeven dat de schade veroorzaakt is door onzorgvuldig graven door de grondroerder. Dat zijn 15.000 graafschades die vermeden hadden kunnen worden.

Programma C5P

Het KLO neemt het doel om vermijdbare schades te verminderen serieus. In 2019 is om alle partijen in de graafketen te ondersteunen gestart met het werkprogramma C5P (graafketen CROW 500 proof). Met dit programma zet de graafketen in op een CROW 500 compliant graafketen met steun van de wetgever en de toezichthouder. Het C5P programma zet in op het bereiken van de doelgroep voor ondersteuning, informatie, draagvlak en commitment onder ander via website, nieuwsbrief en persoonlijk contact en het bieden van een praktisch digitaal hulpmiddel om met de graafketenpartner aantoonbaar invulling te geven aan de richtlijn. Jij kunt meedoen! Hoe?

Tenslotte

Graafschades kun je alleen samen voorkomen. Iedere deelnemer in de graafketen moet weten waarvoor hij verantwoordelijk is en hiernaar handelen. Dat betekent dat gemeenten ook moeten weten welke verantwoordelijkheid zij als initiatiefnemer hebben en hier vragen over kunnen stellen. Heb jij als gemeenteambtenaar hierover vragen over de preventie van graafschades, neem contact op met onze vertegenwoordiger in het KLO, Berry Kok (berry.kok@gpkl.nl) of het secretariaat KLO, Henk de Koning (info@kabelenleidingoverleg.nl).

1 gedachte over “Graafschadecijfers 2020 vragen om actie”

Reacties zijn gesloten.