Uitnodiging bijeenkomst van het COB platform kabels & leidingen op 29 september

Datum: 03 september 2020

Deze keer staat het platform K&L volledig in teken van de samenwerking van alle stakeholders in de ondergrond en komt ook zeker de gemeentelijke inbreng aanbod. Maak het online mee!

Eén van de belangrijkste uitdagingen in de ondergrond gedurende de komende decennia is de ongelooflijke hoeveelheid werk die op de kabel- en leidingwereld afkomt. De vervangingsopgave bereikt dan zijn climax, de energietransitie noopt tot aanpassen en uitbreiden van ondergrondse netwerken en modaliteitsverschuivingen (van het gas af?) en daarnaast zorgen ook verstedelijking, klimaatadaptatie en groeiende connectiviteit voor opgaven op gebied van aanleg, vervanging en verlegging van kabels en leidingen. Door zoveel mogelijk werkzaamheden gecoördineerd en gelijktijdig (of in een logische volgordelijkheid) uit te voeren, kunnen koppelkansen worden benut. Dit leidt tot kostenreductie, hinderbeperking en effectievere inzet van schaarse capaciteit (personeel en middelen). De komende bijeenkomst van het COB platform kabels & leidingen op 29 september staat volledig in het teken van “strategisch integraal programmeren en adaptief plannen”. Dit thema heeft veel verschillende componenten, zoals “data-standaardisatie” om lange termijn plannen beter uitwisselbaar te maken tussen partijen, IT tools ter ondersteuning van het identificeren van koppelkansen, maar ook raamwerken voor samenwerkingsafspraken over regie, besturing en financiën. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking tussen het COB, Stichting Mijn Aansluiting, het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Door deze organisaties is gezamenlijk een programma opgezet dat zoveel mogelijk vraagstukken op gebied van strategisch programmeren behandelt. Het doel is om met de hele sector (netbeheerders, overheden, aannemers, adviseurs en kennisinstituten) na te denken hoe ‘best practices’ op gebied van strategische afstemming kunnen worden door vertaald naar ‘common practices’, zodat we als sector gesteld staan om de eerder genoemde uitdagingen zo gestroomlijnd mogelijk aan te pakken!
 
De agenda is als volgt:
 
13.00u:
  • Inloop en ontvangst 
13.30u:
  • Meer netwerken in de ondergrond! Aad Correljé (TU Delft) biedt een institutioneel-economisch perspectief om de modernisering en groei van de ondergrondse netwerkinfrastructuur het hoofd te bieden.
  • De drempel verlagen voor uitwisseling! Gerry van Meijel (Evides) vertelt over het project SidO (samenwerken in de ondergrond) waarin Evides, Stedin, Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam onder aansturing van het Ministerie van IenW op basis van de FAIR data methode standaardisatie van uitwisselbare GIS gegevens ontwikkelen.
  • Wat als samenwerking schuurt? We gaan met een panel in discussie over de lusten en lasten van samenwerking. Is er behoefte of zelfs de noodzaak om duidelijke afspraken te maken over regie, besturing en financiën? 
  • Toewerken naar één standaard voor uitwisseling van GIS informatie! Aydemir Cetin (BIM loket) vertelt over het ontwikkelen van een BIM uitwisselingsprotocol voor GIS informatie op basis van de Nederlandse CAD standaard (NLCS), het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) en het Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP), om het gebruikmaken van bestaande data en gegevens van ondergrondse netwerken te verbeteren tijdens samenwerking in de ontwerpfase, werkvoorbereiding en uitvoering. 
16.00u:

We hadden  graag een hybride bijeenkomst Kabels en leidingen verzorgd in LantarenVenster. Echter hebben we, vooruitlopend op de maatregelen die de regering 28 september aankondigde, besloten om de bijeenkomst wel door te laten gaan, maar niet in LantarenVenster en (dus) zonder gasten. De sprekers zullen veelal naar het COB-kantoor in Delft komen, waar we ook corona-proof kunnen werken. We delen hierbij de link waarmee iedereen nog steeds aan de bijeenkomst kan meedoen: www.cob.nl/platformkl-live. Het is zeker anders dan we hadden gepland, maar laten we er met z’n allen een leuke en inspirerende bijeenkomst van maken; doe mee met de polls en stel je vragen via de chat.
 

Terug naar top