Feiten en cijfers over de graafschades 2019

Datum: 23 april 2020

Jaarlijks publiceert het Agentschap Telecom de graafschades van het voorafgaande kalenderjaar. Op 21 april waren deze beschikbaar.

Met deze link download u de Infographic waarin u zelfs voor uw eigen gemeente de graafschadecijfers kunt vinden.

Toelichting op de cijfers
De infographic die nog volgt is de visualisatie van de door het Kadaster geadministreerde gegevens (Schaderapportages en graafmeldingen).  De cijfers laten slechts een kleine daling zien van het aantal graafschades. Bij persvragen hanteert Agentschap Telecom de onderstaande lijn:
  • Het agentschap stuurt samen met alle betrokkenen van de graafsector op een gedragsverandering en dat vraagt tijd. In 2019 hebben EZK en het agentschap tijdens een seminar van het Kabel en Leidingoverleg aangegeven dat er vertrouwen blijft in het zelf oplossend vermogen van de graafketen om ervoor te zorgen dat de graafketen zorgvuldig graaft. Dat vertrouwen is echter niet onbegrensd. Agentschap Telecom heeft aangegeven dat voor 1 januari 2022 de graafketen CROW 500 proof dient te graven. Dat houdt in dat graafactiviteiten in de voorbereidingen en uitvoering volgens de richtlijn CROW 500 (handreiking veilig graven) uitgevoerd worden. In deze richtlijn is helder omschreven wat van de opdrachtgever en grondroerder verwacht wordt om het graafproces zorgvuldig uit te kunnen voeren. Het Kabel en leidingoverleg werkt aan een programma om dit doel ook tijdig te realiseren. 
  • De schadecijfers zijn voor ons één indicator en ondersteunen het verzoek aan de graafsector om voor 1 januari 2022 het graafproces op orde te krijgen. Het blijft “kabbelen” en er moet nu echt een doorbraak komen. Graafschade heeft een negatieve invloed op de levering van essentiële diensten en op de leefomgeving. Het graafteam wordt geconfronteerd met 40.000 onveilige situaties of handelingen. De urgentie om te veranderen is er zeker, het komt nu aan op daadkracht van de graafsector.
Nadere duiding van de cijfers vindt plaats in een overleg tussen een aantal deelnemers van het KLO en Agentschap Telecom.

Bron: Agentschap Telecom, 21 april 2019

Terug naar top