Uitnodiging voor congres Transportleidingen op 28 november

Datum: 12 september 2019

NEN organiseert op donderdag 28 november 2019 in samenwerking met gemeente Rotterdam een congres over Transportleidingen, waarbij de nieuwe NEN 3650 reeks uitgebreid aan bod komt.
De toekomstbestendige inrichting en het gebruik van de schaarse ondergrond door ondergronds buisleidingentransport staat deze dag centraal. In het bijzonder het zorgdragen voor veiligheid en zorgvuldige inpassing in de bestaande omgeving.
 
Voor wie?
Het congres is interessant voor iedereen die met de nieuwe NEN 3650 reeks te maken krijgt en werkzaam als/bij:
 • Aannemer
 • Branche organisatie
 • Buisleiding exploitant
 • Infrabeheerder
 • Ingenieursbureau
 • Inspectiedienst Leefomgeving en Transport
 • Installatietechniek
 • Kennisinstituut
 • Keuringsinstituut
 • Overheid, zowel op gemeentelijk, provinciaal als Rijksniveau
 • Producent van gevaarlijke stoffen
 • Staatstoezicht op de Mijnen
 • Productiebedrijf voor water en rioolwater
 • En alle overige belanghebbenden
Wat krijgt u?
De dag biedt voldoende ruimte om te netwerken én om te discussiëren met prominente sprekers uit de buisleidingenwereld over de ‘ins & outs’ van de vernieuwde serie normen.
 
Aan het eind van de middag heeft u inzicht in de structuur, de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen en het praktisch gebruik van de NEN 3650 serie. Ook blikken we vooruit op de normontwikkeling die momenteel plaatsvindt rond leidingstroken. Essentieel voor uw werk!
 
In het ochtendprogramma spreken prominenten uit de wereld van transportleidingen over het belang en de betekenis van buisleidingen voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie.
Marc van Leeuwen  is Directeur  Projectmanagement & Engineering bij de Gemeente Rotterdam en gastheer namens de gemeente Rotterdam, mede vanuit de betrokkenheid bij de Ondergrondse infrastructuur als belangrijk onderdeel van de openbare ruimte.
Sprekers zijn:
 • Steven Adriaansen;  Burgemeester Gemeente Woensdrecht
 • Directeur HAK International
 • Frans Driessen; Directeur Vereniging van Leidingeigenaren Nederland (VELIN)
 • Ronald Paul ; Chief Operating Officer Havenbedrijf Rotterdam NV
 • Hans Coenen; Vice president Strategy NV Nederlandse Gasunie
 • Adriaan den Herder; voorzitter Normcommissie Transportleidingen (NEN 3650)
In het middagprogramma presenteren norm-experts de herziene NEN 3650 reeks voor Transportleidingen. Deze normen vormen de basis voor het veilige transport van gevaarlijke stoffen in Nederland. Met de NEN 3650 reeks als leidraad worden de meest actuele onderwerpen toegelicht door direct betrokkenen bij de NEN-normcommissie Transportleidingen, het normplatform in Nederland en het forum van experts rond de NEN 3650 reeks.
 
Onderwerpen middagprogramma
Specifiek wordt ingegaan op:
 • De wijzigingen in de reeks voor het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering (integriteit) van buisleidingen, en bedrijfsbeëindiging;
 • De wijzigingen  voor het kruisen met belangrijke waterstaatswerken en transport door grondwaterbeschermingsgebieden inclusief de relatie met project overstijgende verkenning kabels en leidingen;
 • De relatie tussen wet en regelgeving en de NEN 3650 reeks. 
Inschrijven
Mis het niet, verzeker u nu alvast van een plek en meld u aan! Via deze link kunt u zich kosteloos registreren voor het congres Transportleidingen.
 
Meer informatie over NEN 3650
Op www.nen.nl/nen3650 vindt u meer informatie over de nieuwe reeks transportleidingen.

Terug naar top