Uitrol van 5G is grote uitdaging

Datum: 11 april 2019

De uitrol van 5G-netwerken en het aanleggen van extra antennes en glasvezel stelt gemeenten voor grote uitdagingen. Op dit moment is er een grote verscheidenheid aan lokale regels. Dat is onduidelijk en niet efficiƫnt voor de operators.

De ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken werken samen met de VNG aan meer transparantie en harmonisering van lokaal beleid. De VNG onderzoekt ook hoe gemeenten kunnen worden ondersteund bij hun beleid om aan te haken bij 5G-netwerken. Dit staat in de publicatie Staat van de ether van het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van EZ.

Volgens het agentschap hebben gemeenten nu weinig expertise en menskracht beschikbaar voor wat het ‘het antennedossier’ noemt. Hetzelfde geldt voor de regie op de ondergrond waar de glasvezelkabels moeten komen te liggen. Dat komt volgens Agentschap Telecom doordat gemeenten moeten woekeren met hun middelen en andere keuzes maken. Toch zullen zij aan de bak moeten, want voor de verdichting van het netwerk zijn extra antennes nodig en glasvezel om deze antennes ondergronds met elkaar te verbinden.

Het agentschap noemt harmonisatie van lokaal 5G-beleid een ‘nationaal belang’. 5G is onmisbaar voor de groei en ontwikkeling van de economie en ook de inwoners zijn gebaat bij een integrale lokale visie op deze ‘basisbehoefte’. Gemeenten zouden hun verantwoordelijkheid moeten pakken door ervaringen uit te wisselen en problemen en oplossingen te delen, bijvoorbeeld op het gebied van inspraak of bij vragen over veiligheids- of gezondheidsaspecten. ‘Zo kan voorbeeld beleid ontstaan waarmee gemeenten hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan kunnen vullen.’

Het Agentschap Telecom laat het niet bij woorden. Het werkt samen met operators aan een Handreiking mobiele bereikbaarheid. Deze is in 2019 gereed en biedt technische en juridische informatie die gemeenten helpt de juiste keuzes te maken op het gebied van antennevraagstukken. Daarnaast beschikt het agentschap over de Gemeenteradar. Dit hulpmiddel verschaft lokale overheden informatie over de diverse rollen die de gemeente heeft bij graafwerkzaamheden, onder andere als opdrachtgever en regisseur van de ondergrond. Die laatste rol biedt gemeenten een goed handvat om glasvezel duurzaam en goed beschermd aan te leggen.

Bron: VNG Magazine, 11 april 2019

Terug naar top