Aantal graafschades stijgt, ondanks alle inspanningen en afspraken

Datum: 11 april 2019

Het aantal graafschades is in 2018 fors toegenomen, zowel in absolute als in relatieve zin. Dat blijkt uit het jaarverslag van Agentschap Telecom, dat voor alle sectoren die in de ondergrond werken het toezicht op graafwerkzaamheden verzorgt. De toezichthouder spreekt van “teleurstellende” cijfers.

Het aantal graafschades in 2018 kwam uit op 41.018, terwijl de doelstelling van de graafsector en de beheerders van energie, telecom- en waternetten was om niet meer dan 25.000 schades te veroorzaken. In 2017 werd door graafwerkzaamheden 33.383 keer schade veroorzaakt, zodat jaar op jaar sprake is van een toename van 7.635 schadegevallen, oftewel een stijging van bijna 23%.

Graafwerkzaamheden in Noordwijk.
Graafwerkzaamheden in Noordwijk.(Foto: Fotopersburo Dijkstra)

Deels komt die forse toename volgens Agentschap Telecom doordat er simpelweg veel meer gegraven is in 2018. Het aantal 'graafbewegingen' nam toe met 76.000, schrijft de toezichthouder in zijn jaarverslag. Ook is er sprake van een toename als gevolg van een andere manier van rapporteren: ook schades aan huisaansluitingen worden sinds dit jaar meegeteld.

Maar gecorrigeerd voor de extra graafschades als gevolg van deze twee ontwikkelingen, is er nog steeds sprake van een lichte relatieve stijging van het aantal schades, stelt Agentschap Telecom. “Wat de oorzaak ook is; deze cijfers zijn teleurstellend te noemen”, aldus de toezichthouder.

Het exacte aandeel verschilt per jaar en per netbeheerder, maar grofweg is 20% tot 25% van alle stroomstoringen te wijten aan graafschade. Het terugdringen ervan heeft daarom al jaren prioriteit bij gemeenten, aannemers en netbeheerders, en er zijn de afgelopen jaren allerhande afspraken gemaakt en maatregelen genomen om de kans op graafschade zo klein mogelijk te maken. Maar sinds 2016 is er toch weer sprake van een toename van het aantal graafschades.

Opmerkelijk genoeg werden juist in dat jaar nieuwe afspraken gemaakt over graafschadepreventie, in de vorm van de zogeheten Crow 500-richtlijn. Die afspraken moesten er voor zorgen dat alle partijen in de “graafketen”, van opdrachtgever tot uitvoerder, goed met elkaar communiceren en samenwerken.

Agentschap Telecom schrijft in haar jaarverslag nog steeds vertrouwen te hebben in de gemaakte afspraken, maar stelt wel dat de vertaling naar de praktijk nog beter kan. “De grootste potentiële winst ligt bij de opdrachtgevers”, aldus het agentschap. Opdrachtgevers -dat kunnen gemeenten zijn, en vaak ook netbeheerders- moeten er niet alleen voor zorgen dat de uitvoerder de juiste informatie krijgt over wat er onder de grond te vinden is, maar ook dat het werk niet overhaast uitgevoerd hoeft te worden. In 2018 is Agentschap Telecom al begonnen met extra toezicht op de opdrachtgevers, en in 2019 zal dat worden “uitgebreid en doorgezet”.

Zie graafschadecijfers 2018.
Zie ook Graaschades voorkomen en Check & Go Kaart

Bron: Energeia, 10 april 2019

Terug naar top