Kabinetsperspectief NOVI

Datum: 01 april 2019

Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. Samen met de medeoverheden en maatschappelijke partijen wil het kabinet dat de visie echt gaat werken en daarbij noemt het kabinet nadrukkelijk de ondergrond.

Lees Kabinetperspectief NOVI

Kijk het bijbehorende filmpje

Terug naar top