Zorg dat u klaar bent! De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018

Datum: 12 juni 2018

Belangrijke mededeling voor de rioolbeheerder en voor een ieder die KLIC-meldingen doet /gebruikt

De wet die graafschade aan kabels en leidingen moet tegengaan, de WION, is gewijzigd in de WIBON, en bevat enkele belangrijke punten.
De wijziging raakt alle gemeenten, want iedere gemeente heeft op zijn minst een rioleringsnet in beheer, en mogelijk ook andere nog netten. Daarnaast graaft elke gemeente (“is grondroerder”), en zal dan zijn viewer moeten aanpassen om de nieuwe KLIC-informatie (in vectorformaat) in de toekomst te kunnen bekijken.
 
De nieuwe WIBON vereist dat netten in overheidsbezit de liggingsgegevens over die netten momentaan, 24/7 kunnen doorgeven. Het Kadaster heeft aangeboden dat iedere netbeheerder om niet die liggingsgegevens centraal bij het Kadaster kan opslaan, zodat het Kadaster die gegevens momentaan en 24/7 door kan geven, en daarmee aan de eis wordt voldaan. De eis vloeit voort uit Europese regelgeving: de richtlijn INSPIRE. Uiteraard moeten daarna de netgegevens met enige regelmaat ververst blijven worden.
 
Het advies aan iedere gemeente is om gebruik te maken van deze centrale opslagmogelijkheid bij het Kadaster, en om voortvarend te beginnen met deze operatie, zoals in bijgaand nieuwsbericht toegelicht. Uiterlijk 1 juli volgend jaar moet de nieuwe wijze van gegevensuitwisseling operationeel zijn. Naar verwachting zal de toezichthouder, het Agentschap Telecom, op toezien, net als eerder in 2008 bij de inwerkingtreding van de toenmalige WION.
Het Kadaster zoekt nog enkele gemeenten die meteen al mee willen doen, zodat ook het Kadaster kan testen of de nieuwe opslagfaciliteit doet wat hij moet doen. Die gemeenten moeten dan contact opnemen met Henk Geurts ( henk.geurts@kadaster.nl ).

Zie bijgaand nieuwsbericht voor nadere informatie, en overigens de website www.klicwin.net.
 


Gekoppelde documenten

Nieuwsbericht programma KLIC-WIN mbt WIBON 7-6-18.pdf

Terug naar top