Wijziging WION aangenomen door Eerste Kamer

Datum: 11 april 2018

Enkele aanpassingen

Zoals verwacht heeft nu ook de Eerste Kamer de Wijzigingswet WION als hamerstuk afgedaan.
Binnenkort zal deze in het Staatsblad gepubliceerd worden. Kort daarna gevolgd door het Koninklijk Besluit waarin de datum van in werking treding vermeld wordt.

Aanpassingen

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) is in 2012 geëvalueerd en hieruit is naar voren gekomen dat met enkele aanpassingen de effectiviteit kan worden verhoogd.

De aanbevolen verbeteringen betreffen:

1) het verder uitwerken van het begrip «zorgvuldig graven»;
2) onderzoek naar een stimulans voor grondroerders voor het melden van afwijkende situaties;
3) het opnemen van huisaansluitingen (aansluitleidingen) in de informatie over de ligging van kabels en leidingen;
4) en het waar mogelijk verlagen van de administratieve lasten door formulieren of procedures te vereenvoudigen.
 

 

Terug naar top