WIBON in werking getreden

Datum: 06 april 2018

Wibon nodig voor richtlijn breedband

De Wibon is op 16 maart gepubliceerd in het Staatsblad en meteen in werking getreden. EZK wijkt hierin af van de gewoonte om wetten in te laten gaan op een ronde datum, zoals 1 januari of 1 juli. Er is haast bij omdat de Europese Commissie een procedure was begonnen tegen Nederland, over het omzetten van de Europese richtlijn voor de aanleg van breedband. De Wibon is daarom snel nodig.

Bij de wet hoort ook een Wibon-besluit, met daarin details over de uitvoering.

Het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur is gelijktijdig gepubliceerd. Daarin worden regels gesteld voor het medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen en antennes bestemd voor omroepzendernetwerken en medegebruik van fysieke infrastructuur ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.

Bron: Telecompaper, 5 april 2018
 

Terug naar top