Uitspraak EU-Hof van Justitie over leges instemmingsbesluit telecom

Datum: 01 februari 2018

Stap in goede richting voor gemeenten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 30 januari 2018 een richtingwijzende uitspraak gedaan over de vraag aan welk artikel de leges voor instemmingsbesluiten die door gemeenten voor de aanleg van telecomkabels worden afgegeven moeten worden getoetst.

Het Hof van Justitie neemt het standpunt van de gemeente Amersfoort over dat leges voor instemmingsbesluiten onder artikel 13 Machtigingsrichtlijn vallen. Daarmee is voor de Nederlandse gemeenten een stap in de goede richting gezet om de leges voor instemmingsbesluiten makkelijker te kunnen rechtvaardigen.
De geheven leges dienen volgens dat artikel aan de eisen van transparantie, objectieve gerechtvaardigdheid en non-discriminatie te voldoen. Deze eisen bieden gemeenten in ieder geval beduidend meer ruimte dan wanneer het standpunt van de tegenpartij was overgenomen dat de leges voor instemmingsbesluiten aan de Dienstenrichtlijn of artikel 12 Machtigingsrichtlijn zouden moeten worden getoetst.
 
Juridische fijnproevers kunnen de uitspraak nalezen op curia.europa.eu

Hoe gaat het nu verder?

De zaak moet nu door de partij die daarbij het meeste belang heeft (in dit geval ligt het voor de hand dat dit de tegenpartij van de gemeente Amersfoort is) worden aangebracht bij de Hoge Raad. Partijen mogen dan nog schriftelijke opmerkingen maken hoe de zaak volgens hen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie moet worden afgedaan. De Hoge Raad zal vervolgens een arrest wijzen.
Over het algemeen volgt de Hoge Raad eenvoudigweg het standpunt van het Hof van Justitie. De zaak wordt door de Hoge Raad waarschijnlijk ‘ter feitelijke afdoening’ weer terugverwezen naar een hof. Dat hof zal dan feitelijk moeten beoordelen of de door Amersfoort geheven leges de toets van artikel 13 Machtigingsrichtlijn kunnen doorstaan.
Het GPKL houdt u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in deze zaak.

Hayko Kazancioglu
gemeente Amersfoort
GPKL-dossierhouder Telecomwet
 

Terug naar top