Gasaansluitplicht voor nieuwbouw uit de wet geschrapt

Datum: 31 januari 2018

Tweede Kamer gaat akkoord met Wet Voortgang Energietransitie

Zoals vorige week al duidelijk was geworden, zou linksom of rechtsom deze dinsdag ook de gasaansluitplicht voor nieuwbouw uit de wet worden geschrapt. Meerdere partijen hadden hier op meerdere manieren voorstellen voor gemaakt. De uiteindelijke winnaar was een amendement van D66-Kamerlid Rob Jetten en VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz, dat ondertekend werd door alle coalitiepartijen en een groot deel van de oppositie. Zo was vorige week bij indiening van het amendement al duidelijk dat een meerderheid voor zou stemmen, zoals deze dinsdag inderdaad gebeurde.
 
In essentie regelt het amendement dat gasloze nieuwbouw de norm wordt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om toch een gasnet aan te leggen. Zo'n reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de aanleg van een warmtenet of het gebruik van warmtepompen onevenredig duur blijkt.
 
Twee oudere amendementen die min of meer hetzelfde beoogden, werden uiteindelijk ingetrokken. Een initiatiefwetsvoorstel van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) over het schrappen van de gasaansluitplicht werd wel in stemming gebracht, maar haalde het niet. Het wetsvoorstel van Van Tongeren ging net wat verder dan het voorstel van Jetten c.s., omdat het slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een uitzondering op de gasloze norm toestaat. Financiële overwegingen zouden in het voorstel van Van Tongeren geen rol mogen spelen, terwijl het aangenomen amendement dit wel toestaat.

Bevoegdheden netbeheerders

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel voortgang energietransitie (Wet vet), worden verder o.a. de bevoegdheden van netwerkbedrijven duidelijker afgebakend dan nu het geval is.

De Wet voortgang energietransitie (Wet vet) is een wijziging van de Elektriciteits- en Gaswet om deze 'transitiebestendiger' te maken. De wetswijziging bevat een set beleidsvoornemens die eerder in het door de Eerste Kamer afgeschoten Wetspakket Stroom stonden, en die vooral te maken hebben met de rol van de netbeheerder. De wet legt vast welke activiteiten wel en niet door netwerkbedrijven mogen worden uitgevoerd, en schrijft voor dat eventuele aanvullende activiteiten per AMVB (Algemene maatregel van Bestuur) geregeld kunnen worden.
 
Andere zaken die met de wetswijziging worden geregeld, zijn onder meer de mogelijkheid voor landelijk netbeheerder Tennet en Gasunie om kruisparticipaties aan te gaan met buitenlandse TSO's, en de mogelijkheid om bestaande hoogspanningsverbindingen gedeeltelijk te verplaatsen of te verkabelen als ze te dicht bij woningen staan.

Bron: Energeia.nl, 30 jan. 2018

Terug naar top