Bodem en ondergrond: wat gaat er veranderen?

Datum: 26 december 2017 - Utrecht

Bijeenkomst WEB ,16 januari

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten op het beleidsterrein bodem en ondergrond gaan veranderen. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet, de Rijksstructuurvisie Ondergrond en het adviesrecht van gemeenten in de Mijnbouwwet. In de VNG-ledenbrief leest u er meer over.

De bodem: de bestuurlijke aandacht waard

De bodem wordt met deze ontwikkelingen een bestuurlijk relevant onderwerp. Het staat aan de basis van een goede voedsel- en drinkwatervoorziening, gebruik van de bodem is noodzakelijk om de transitie naar duurzame energie en efficiënt functionerende kringlopen te maken. En de bodem is een vestigingsbasis voor (nieuw)bouw, ondergrondse infrastructuur, ondergrondse functies, biomassa en meer. Ordening van ondergrondse activiteiten en bestemmingen, rekening houdend met de grenzen en de potenties van het bodem- en watersysteem, is meer dan voorheen aan de orde.

Bijeenkomst 16 januari

Op dinsdagmiddag 16 januari (vergadercentrum Domstad, te Utrecht) bespreekt de Werkgroep Bodem van de VNG de concepttekst van het aanvullingsbesluit bodem, t.b.v. de preconsultatie (in maart vindt de consultatieronde plaats). Ook úw inbreng is welkom.

Meer informatie is te vinden op de site van de VNG, en meer specifiek op het ROMnetwerk

 


Gekoppelde documenten

Bodem in de Omgevingswet.pdf
VNG ledenbrief Bodem en Ondergrond (17-083 ).pdf

Terug naar top