Regie door gemeente draagt bij aan verminderen graafschade

Datum: 16 november 2017

Graafschade in het kader van rioleringswerk onderzocht

Om graafschade te verminderen is verbeterde uitwisseling van informatie nodig tussen opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders voorafgaand en tijdens graafwerkzaamheden. De gemeente draagt bij door een duidelijke invulling van haar regierol.
 
Gemeenten kunnen als opdrachtgever en regisseur van de ondergrond een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van graafschade. Daarvoor is nodig dat alle betrokkenen meer energie en betrokkenheid steken in onderlinge afstemming van werkzaamheden, aldus het Kabel- en Leidingoverleg, Stichting RIONED en Enexis in de publicatie "Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk".

Het eerste exemplaar van de publicatie werd overhandigd aan Steven Adriaansen, voorzitter van het GPKL, op het GPKL-seminar "Hoe krijgt de ondiepe ondergrond een volwaardige rol onder de Omgevingswet?" op 15 november jl.V.l.n.r.: Edgar van Niekerk (secretaris KLO), Steven Adriaansen (voorzitter GPKL) en Hugo Gastkemper (directeur Stichting RIONED).
Foto ©GPKL

Lees ook de bijgevoegde beschouwing van Energeia.nl


Gekoppelde documenten

Meer gemeentelijke regie nodig ter voorkoming van graafschade (Energeia).pdf
Persbericht Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk.doc
RR19 Graafschade bij complex rioleringswerk.pdf

Terug naar top