De relatie tussen energietransitie en ordening ondiepe ondergrond

Datum: 08 november 2017

Heldere visie op rol gemeenten

In zijn maandelijkse column geeft Hugo Gastkemper (directeur Stichting RIONED) zijn visie op "Energietransitie en de riolering". Hij schrijft ondermeer:

"Nog onbekend is hoe de energietransitie concreet vorm krijgt. Wordt de fossiele energie vervangen door elektriciteit uit wind en zon, biogas of (aard)warmte? Waarschijnlijk hebben we alles nodig, aangevuld met mogelijkheden om energie op te slaan in batterijen, waterstof, warmte-koudeopslag in de bodem en op andere manieren. De keuze zal plaatsafhankelijk zijn, onder meer op basis van de beschikbaarheid van energiebronnen, mate van stedelijkheid en historische omstandigheden. 

Hoe dan ook, de energie moet worden gedistribueerd en dat blijft in sterke mate een ondergronds gebeuren. Elektriciteitsnetten moeten worden versterkt, stadsverwarming aangelegd en gasbuizen verwijderd. De vraag is welke invloed dit heeft op de vervanging van riolering. Dit wordt nu bepaald vanuit het stedelijk waterbeheer zelf of door ruimtelijke vernieuwing. Bepalen straks energienetten wanneer de straat geheel open moet en dus ook het riool moet worden vervangen? Ik sluit het niet uit. Het is in elk geval een belangrijke reden om als stedelijk waterbeheerder nauw samen te werken met de collega die de regie voert over het werk in de ondergrond. En een stimulans om deze regierol als gemeente stevig in te vullen. Die regie is ook goed voor de bereikbaarheid, grip op de openbare ruimte en het voorkomen van graafschade. "

Lees het hele blog op riool.net

Terug naar top