UITVRAAG: update voortgang Klic-Win bij uw gemeente

Datum: 26 september 2017

Update 2017

In 2014 heeft elke gemeente een brief ontvangen van het Ministerie van I&M (zie bijlagen) over het onderwerp 'INSPIRE-aanmerking WION-plichtige beheerders van Kabel- en Leidinginformatie' .
Het GPKL, Stichting RIONED en de VNG hebben gemeenten in april 2015 geínformeerd over de actuele stand van zaken en geadviseerd op de invoering te anticiperen.
 
Om een goed beeld te verkrijgen waar elke gemeente staat, heeft het GPKL - op verzoek van het coördinatieoverleg van netbeheerders (BAO) begin 2016 een inventarisatie gehouden onder GPKL-leden. Niet alle gemeenten hebben daar toen op gereageerd. Dit kan nu alsnog!

Update 

Om een actueel beeld te krijgen waar gemeenten inmiddels staan m.b.t. KlicWin, doen we hierbij het verzoek aan elke gemeente (niet enkel GPKL-gemeenten) om (nogmaals) de actuele informatie van jouw gemeente in het bijgevoegde formulier in te vullen. Mail het formulier aan Rob van de Nobelen van gemeente Rotterdam, die dit onderzoek namens het GPKL coördineert (samen met diens collega Ton Rozema).
Dezelfde uitvraag heeft Rob overigens via mail gericht aan onze hoofdcontactpersonen (1 per gemeente).
Gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Ben jij zelf niet de persoon die de gevraagde informatie kan leveren, leg de vraag dan voor aan de juiste collega. Kleine moeite groot plezier!
Reageer uiterlijk deze maand oktober 2017. Bij voorbaat dank!


Achtergrond-info is te lezen op onze factsheet.


Gekoppelde documenten

INSPIRE-brief I_M aan gemeente - bijlage 1.PDF
INSPIRE-brief I_M aan gemeente (mei 2014).pdf
Inventarisatie_KlicWin-Gemeenten (2017).pdf

Terug naar top