GPKL en RIONED informeren Tweede Kamer vanwege WION

Datum: 02 september 2017

Wijziging WION is op handen

Wjziging van de WION is (al enige tijd) op handen. Minister Kamp van Economische Zaken op 26 juni 2017 een wetswijziging bij de Tweede Kamer ingediend.
Beheerders van energie, telecom, data, water en rioolnetten zijn voortaan verplicht om ook de informatie over alle aansluitingen van woningen en bedrijven aan te leveren aan grondroerders bij graafwerkzaamheden. De netbeheerders met gasnetten hebben tot eind 2019 om hieraan te voldoen, andere netbeheerders hebben hiervoor een langere termijn.

GPKL en Stichting RIONED hebben gemeend er verstandig aan te doen om de TweedeKamerleden (in de Commissie van Economische zaken) te informeren over haar gezamenlijke zienswijze op onderdelen van het wijzigingsvoorstel; zie de bijgevoegde brief.
De VNG hebben we gevraagd om in soortgelijke zin te reageren.

Onderwerpen die in de brief aan de orde komen
  • Registratie huisaansluitingen riolering
  • Centrale opslag van liggingsgegevens
  • Aanscherping van de rol van de gemeentelijke beheerder openbare ruimte
  • Afwijkende opstelling van de telecomsector
  • Belang z-coördinaat


Gekoppelde documenten

Aanvullende inspraakreactie wijzigingswet WION (GPKL U142).pdf
Reactie TK ivm wetswijziging WION (GPKL en Stichting RIONED) (GPKL U149).pdf

Terug naar top