Onderzoek COELO toont aan: enorme lappendeken van afspraken

Datum: 29 september 2016

Compensatieregelingen bij verleggen kabels en leidingen

Het GPKL heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) opdracht gegeven om landsbreed in kaart te brengen wat er bij gemeenten is geregeld rondom verleggingen van kabels en leidingen van nutsbedrijven. Een beeld daarvan ontbrak. Uit het onderzoek komt naar voren dat er sprake is van een lappendeken van afspraken en werkwijzen.

Met het verleggen van kabels en leidingen zijn grote (maatschappelijke) kosten gemoeid, die al jarenlang tot veel discussies leiden tussen gemeenten en beheerders van netwerken van nutsbedrijven. Nu het landelijk beeld goed in kaart is gebracht, kan het landelijk overleg over nadeelcompensatieregelingen bij verleggingen een nieuwe fase ingaan.

 


Gekoppelde documenten

COELO-Rapport compensatieregelingen kabels en leidingen.pdf
Persbericht COELO-onderzoek compensatieregelingen k en l.pdf

Terug naar top