Werkmethodieken kabels en leidingen beschikbaaar

Datum: 29 oktober 2013

Uitwerking Good Practices

Het CROW heeft de publicatie 'Werkmethodieken kabels en leidingen' gepubliceerd. De publicatie is een referentie voor alle partijen die betrokken zijn bij werkzaamheden in of op de openbare grond waar kabels en leidingen aanwezig zijn in de bodem.
 
De werkmethodieken bieden handvatten voor het proces in de keten en zijn bruikbaar voor de bedrijfsvoering. Doelgroep: beheerders van de ondergrond, werkvoorbereiders, planologen, netbeheerders en uitvoerenden
 
Good practices
 
De werkmethodieken zijn feitelijk een verbreding/verdieping van de eerder door GPKL met de nutskoepels opgestelde Good Practices.
Door deelname in de begeleidingsgroep van de CROW-publicatie, hebben ook de telecompartijen zich nu gecommitteerd aan deze werkwijzen, waarover landelijk consensus bestaat.
 
 
Koppeling met modelverordening k&l
 
De publicatie heeft een relatie tot de modelverordening kabels en leidingen
In de modelverordening is de mogelijkheid geboden om vanuit artikel 5 een koppeling te maken naar de ‘Werkmethodieken kabels en leidingen’.
 
Het gebruik van modelverordening én werkmethodieken wordt van harte aanbevolen!
 
 
Exclusief voor leden van het GPKL is de pdf-versie van het CROW-rapport gratis beschikbaar.
 
 
 

Terug naar top