GPKL-seminar: de Omgevingswet en de ondiepe ondergrond

Datum: 15 november 2017

Kansen voor ordening en beheer


Wat betekent de Omgevingswet voor het domein van kabels & leidingen en de ondiepe ondergrond? Dat is een vraag waar alle gemeenten over zouden moeten nadenken. Het GPKL wil u daarbij behulpzaam zijn en belegt daarom een seminar, op een bijzondere locatie... 

Met het seminar willen we bereiken dat onze leden zich meer bewust worden van de kansen die de Omgevingswet c.s. ons biedt, om te komen tot betere ordening en beheer van de ondiepe ondergrond, in een context van energietransitie en circulaire economie. Door het seminar kunnen deelnemers zich een beeld vormen van de betekenis van de Omgevingswet voor hun vakgebied, om daar vervolgens in eigen huis mee aan de slag te gaan.
Daarmee vormt het seminar tevens de start van de doorontwikkeling van de vereniging, zoals met de leden besproken op de lustrumbijeenkomst, september 2016.

Meer info volgt tijdig. Noteer alvast de datum van 15 november en houd ´m vrij!

Belangstellingsregistratie

Deelname is exclusief voor onze leden en voor hun Omgevingswet-gerelateerde collega’s bij Omgevingsdiensten e.d.
Wilt u uw belangstelling nu reeds kenbaar maken? Dat kan, zonder verplichtingen.
U wordt dan t.z.t. persoonlijk geïnformeerd zodra er meer informatie bekend is.Koornmarkt Almelo; kunstenaars: Remko van Schaik / Ruben Poncia

Terug naar top